Wijkbudgetten

We versterken de identiteit van en het samenleven in elke wijk via een wijkbudget waar inwoners mee aan de slag kunnen als een soort wijkcontract light. Het budget kan gebruikt worden voor wijkverfraaiing, invulling van lege ruimtes, het inrichten van een leefstraat of eender welk initiatief dat de buurt samenbrengt. We maken de procedure zo transparant en eenvoudig mogelijk. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen: de inwoners krijgen het geld voor het project plaatsvindt en moeten daarna de kosten verantwoorden. De bedragen moeten hoog genoeg zijn om er echt iets mee te kunnen aanvangen.

Logo-change-brussels-B-NoBG.png