Vrijetijdsaanbod uitbreiden

We breiden het vrijetijdsaanbod uit en werken de drempels weg die ervoor zorgen dat kinderen de weg naar dit aanbod niet vinden: 
 

  • Betaalbaarheid: inschrijvingsgeld – hoe laag ook – blijft een belangrijke factor voor ouders om hun kinderen al dan niet in te schrijven. Ook de administratieve rompslomp die gepaard gaat met het aanvragen van een sociaal tarief schrikt af. Bovendien hanteren verschillende overheden, verschillende sociale tarieven. Er is nood aan een uniform sociaal tarief voor alle Brusselse vrijetijdsactiviteiten, dat op een eenvoudige, niet stigmatiserende manier wordt toegekend.

  • Bereikbaarheid: voor ouders met meerdere kinderen is het niet haalbaar het ene kind voor slechts één uurtje naar een plek te brengen, en het andere naar de andere kant van de stad. Activiteiten die langer duren en dicht bij huis of op de site van de school plaatsvinden, zijn daarom aantrekkelijker. We moeten van alle Brusselse scholen ‘Brede scholen’ maken. 

  • Begrijpbaarheid: met een hip gelay-oute brochure of website bereik je moeilijker kansarme ouders. Ze hebben massa’s vragen over de aard van de activiteit, de begeleiding, de plek, wat er van hen verwacht wordt. Er is uitvoerige, heldere duiding nodig. Daarbij is het belangrijk om de leerwinsten van elke activiteit in de verf te zetten, want ouders hebben vaak een voorkeur voor ‘nuttige’ activiteiten.

  • We moeten vooral het aanbod aan open activiteiten uitbreiden, als eerste stap naar het reguliere vrijetijdsaanbod: dat zijn activiteiten die geen enkele vorm van voorafgaande inschrijving, uniform, kost of engagement vragen.

Logo-change-brussels-B-NoBG.png