Villa Tinto-wijk 

De Stad werkt actief mee aan een Gewestelijke oplossing voor de problemen en de overlast die gepaard gaan met prostitutie. Er komt een Villa Tinto-wijk die niet verweven zit in een woonwijk, waar zowel raam- als straatprostitutie in een beperkte en gecontroleerde zone mogelijk zijn. Doel is zowel de overlast te beperken, als de veiligheid van mannen en vrouwen die werken in prostitutie te verhogen.