Vereenvoudiging OCMW

De 19 OCMW’s laten samengaan in één OCMW zou niet alleen een verhoogde solidariteit creëren tussen de rijke en arme gemeenten van Brussel, het zou ook de administratieve rompslomp sterk doen afnemen. Het OCMW personeel zou alvast minder tijd verliezen met bepalen of iemand al dan niet op haar grondgebied woont. In afwachting van de fusie moet er beter samengewerkt worden: de overdracht van dossiers bij verhuis moet automatisch gaan, zonder nieuwe intake. Bovendien is er tussen de verschillende OCMW’s in het Brussel Gewest momenteel geen duidelijke uniforme manier van werken. Er heerst een bureaucratisch web aan regeltjes die soms arbitrair lijken te worden toegepast. Het OCMW van Brussel moet het initiatief nemen om samen met de 18 andere OCMW te werken aan vereenvoudiging en uniformering van de procedures.

Logo-change-brussels-B-NoBG.png