Transparantie van bestuur

De Stad kiest voor vergaande transparantie: alle besluiten, bestekken, studies, mandatenregister zijn openbaar, worden voortdurend geüpdatet en kunnen online door iedereen worden ingekeken. Aan het budget wordt een categorie toegevoegd die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier te zien hoeveel de Stad in elke afzonderlijke wijk investeert. Het aantal stadsvzw’s moet beperkt worden. Het schepenambt mag niet gecumuleerd worden met een zitje in het parlement en met maximum twee andere bestuursfuncties.

Logo-change-brussels-B-NoBG.png