Geen favoritisme bij toekenning sociaal woonaanbod

Voor favoritisme bij de toekenning van woningen van de Grondregie (Stad) en Brudomo (OCMW) is er geen plaats. Aan de toewijzingscommissies wordt een onafhankelijke afgevaardigde uit het middenveld afkomstig uit de organisaties die werken rond wonen in de stad toegevoegd. 

Logo-change-brussels-B-NoBG.png