Een speelplein
op 500 meter
van huis

Onze inwoners hebben nood aan meer groene ruimte. Bomen en planten zuiveren de lucht en zorgen voor rust. Kinderen hebben nood aan speelruimte. Elke inwoner heeft recht op een groene ruimte en op een speelpleintje op 500 meter van zijn of haar woning. Braakliggende terreinen krijgen -al dan niet tijdelijk- een groene of speelinvulling (met ‘avontuurlijke’ speeltuigen, zie punt 10) of worden gebruikt voor stadslandbouw. Waar mogelijk worden dieren (schapen, kippen, bijen, …) op het terrein gezet: een natuurlijke manier om gras onder controle te houden of leven te brengen en fijn voor de buurt. De Stad stelt een typeovereenkomst op die het makkelijker maakt om privéeigenaars te overtuigen om hun grond tijdelijk ter beschikking te stellen. 

Logo-change-brussels-B-NoBG.png