Schoolpoort-werkers

Het is bijzonder moeilijk voor kinderen die opgroeien in armoede om de cyclus te doorbreken en later ook niet in armoede terecht te komen. Daarom zorgen we voor schoolpoortwerkers aan de schoolpoort: een duo van een maatschappelijk werker en een ervaringsdeskundige die elke ochtend aan de schoolpoort een vertrouwensband opbouwt met de ouders. Dat lukt, net omdat ze elke dag hun kinderen naar school moeten brengen. De taak van de schoolpoortwerkers is dubbel: enerzijds de ouderbetrokkenheid van mensen in armoede verhogen (en zo de slaagkansen van hun kinderen vergroten) en anderzijds armoede herkennen aan de schoolpoort en mensen wegwijs maken in het ingewikkeld web aan armoede-instanties en hulpmaatregelen. De schoolpoortwerker bouwt bruggen en verwijst door. Net zoals een flankerend onderwijsbeleid, komt er ook een flankerend kinderarmoedebeleid. 

Logo-change-brussels-B-NoBG.png