Redelijke huurprijzen

Het Brussels Gewest heeft een indicatief huurrooster opgesteld. De Grondregie en Brudomo moeten hun prijzen aanpassen aan dit nieuwe rooster. De Stad Brussel kan een pioniersrol opnemen door eigenaars die redelijke huurprijzen toepassen (bijvoorbeeld 80 procent van de referentiehuurprijs per type woning) te belonen met een korting. 

Logo-change-brussels-B-NoBG.png