Performante en klantvriendelijke stads-administratie

We willen een meer performante en klantvriendelijke stadsadministratie. Concreet betekent dit:

  • Tweetalig en liefst meertalig personeel. Documenten zijn ook beschikbaar in het Engels en ook het loketpersoneel kan zich in het Engels uitdrukken.

  • Stad vol data, stad vol mogelijkheden. Brussel moet een ‘smart city’ worden, wat een heel pak verder gaat dan het digitaal kunnen opvragen van een aantal documenten. Brussel beschikt over een schat aan gegevens, maar doet daar momenteel niets mee. Zo laat de Stad een enorm potentieel liggen, want dankzij innovatieve datatoepassingen ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening, ordehandhaving, toerisme en participatie. Via een centraal dataportaal moet de Stad, in samenwerking met haar partners, gegevens van en over Brussel beschikbaar stellen voor ambtenaren, partners en publiek. Wie een idee wil krijgen van wat er allemaal mogelijk is door een innovatief datagebruik, check het voorbeeld van Amsterdam: amsterdam.nl/data.

  • We proberen de procedures waar mensen zich fysiek moeten verplaatsen zo veel mogelijk te beperken en reduceren drastisch de wachtrijen en -tijden.

  • Als mensen naar de administratie mailen, krijgen ze binnen de twee werkdagen een gepersonaliseerde reactie (indien er geen pasklaar antwoord mogelijk is, ontvangen ze een duidelijke timing tegen wanneer ze een antwoord mogen verwachten). 

  • De gedecentraliseerde antennes bieden een volwaardige dienstverlening aan.

  • De openingsuren van de dienst bevolking/burgerlijke stand en urbanisme worden uitgebreid (meer avonden en vaker op afspraak).

  • We gaan voor een grote diversiteit in het personeelsbestand.

  • Management gebaseerd op vertrouwen en administratie die niet enkel werkt op basis van hiërarchie en controle, maar op basis van vertrouwen. Dit maakt het personeel veel gemotiveerder: ze voeren niet blind orders uit, maar leren zelf nadenken wat het best zou werken voor hun dienst en nemen verantwoordelijkheid. 

  • Een cultuur van burgerparticipatie in elke dienst van de stad

Logo-change-brussels-B-NoBG.png