Change Neder-Over-Heembeek

Neder-Over-Heembeek is steeds minder dorp en steeds meer stad. Dat hoeft niet persé iets negatief te zijn. Alles hangt ervan hoe deze evolutie omkaderd wordt. Evenwicht tussen lasten en lusten en inspraak van bewoners zouden daarbij centraal moeten staan. Net daar loopt het soms mis.

 

Wat wil Change.Brussels voor NoH?
De doortrekking van het Meudonpark tot aan het kanaal. Maak van Heembeek een echte stadswijk aan het water, met een rijk aanbod aan watersport en - animatie. Een plek zoals de Kruitfabriek in Vilvoorde aan het kanaal in NOH, dat zou pas echt top zijn!

 

De herwaardering van het historisch erfgoed zoals de prachtige Meudon-paviljoentjes en de Hoeve Den Bels. Maak van de renavotie van de Hoeve Den Bels een participatief project, met een belangrijk opleidingsluik. Opleiding in renovatie, in groenbeheer, voor jongeren, langdurig werklozen, nieuwkomers.  Geef de bewoners, verenigingen en scholen de mogelijkheid om er hún plek van maken.
 

Veel gezinnen met kinderen trekken vandaag naar Laken. Maar ook Heembeek heeft hen veel te bieden: rustig, een aantal toffe winkels, veel groen, talrijke scholen, een zwembad, de Ferme Nos Pilifs. Om de place to be te worden voor jonge gezinnen is het essentieel dat we zorgen voor frequenter openbaar vervoer, het groene karakter behouden en zorgen voor een uitgebreider vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren en meer laagdrempelige ontmoetingsplaatsen: huiswerkklassen, babymassages, een Baboes in NOH, … Bij voorkeur zorgen de activiteiten ook voor een intergenerationele en culturele mix: de babymassages kunnen bijv. doorgaan in het rusthuis.
 

NoH heeft een grote groep hulpbehoevende bewoners (kinderen, kwetsbare groepen, ouderen). Er zijn onvoldoende huisartsen. Bovendien zullen bijna alle huisartsen binnen 10 jaar met pensioen zijn. Change.Brussels wil drukken zetten bij het Brussels Gewest om nieuwe (tweetalige) huisartsen aan te trekken.
 

Het verlies van de groene ruimte is een grote frustratie voor vele bewoners. Aan de moskee is een groot stuk bos gekapt, dat momenteel vervangen wordt door zuiver beton. Bouwprojecten zouden steeds ook groene elementen moeten voorzien (groene doorgang, gedeelde (zichtbare) tuin, ...) en lokale (klein)handelszaken moeten integreren.
 

Een gedecentraliseerde antenne burgerlijke stand met een volwaardige dienstverlening.
 

Voor onze standpunten ivm veiligheid, netheid en participatie: zie het algemene programma.
 

De Frans Vekemansstraat is vandaag geen leefbare, aangename winkelstraat: geparkeerde auto's aan beide kanten, te veel ongezellige winkels en erg druk verkeer. Dit kan veel beter. Vandaag rijdt bijna al het verkeer door de Frans Vekemansstraat om van 'laag' naar 'hoog' te kunnen in NoH. Dit blijft vaak de snelste weg omdat de alternatieven (bv. langs het kanaal) sterk vertraagd worden door lichten e.a. Op spitsmomenten komt er heel veel verkeer samen rond de scholen/crèches, naast alle bussen. Het is dan één en al dubbel parkeren. Om nog te zwijgen over luchtvervuiling.

Er moet een globaal mobiliteitsplan komen voor NoH dat samen met de bewoners en handelaars bekijkt hoe we het verkeer beter kunnen organiseren, bijv. door:

  • er voor te zorgen dat het auto- en busverkeer niet dezelfde routes moeten volgen

  • bepaalde straten éénrichting te maken?

  • 'kiss & ride' parkeerplaatsen te creëren, bij voorkeur op een zekere afstand van de schoolpoorten (bv. Kruisberg/Kraatveldstraat?) 

  • de hoofdstraat (persoons)autovrij te maken op bepaalde momenten of in bepaalde stukken? 

  • meer gezellige horecazaken aan te trekken

Logo-change-brussels-B-NoBG.png