Adolphe Maxlaan terug naar de tekentafel

De Stad Brussel stelde onlangs het project voor de heraanleg van de Adolphe Maxlaan voor. Lijsttrekker Ans Persoons van Change.Brussels stuurt het voorstel terug naar de tekentafel en vraagt bevoegd Schepen Els Ampe haar beloftes na te komen.
 
De Adophe Maxlaan is een prachtige laan met een erg chaotische verkeerssituatie. De plannen die op tafel liggen om de laan opnieuw wat grandeur te geven, stellen teleur. Opnieuw slaagt Ampe erin om fietsers en voetgangers als tweederangs burgers te behandelen. De laan wordt aangelegd als auto-uitrit, met een likje verf op de grond voor de fietsers. Nochtans is hier meer dan plaats genoeg om afgescheiden en verhoogde fietspaden aan te leggen. Elke keer opnieuw maakt schepen Ampe beloftes rond afgescheiden fietspaden, elke keer opnieuw moeten we vaststellen dat de realiteit op het terrein anders is.
 
Als deze ouderwetse heraanleg doorgevoerd wordt, mist de buurt haar afspraak met de toekomst. Er zijn twee alternatieve pistes: ofwel kiezen we voor verhoogde fietspaden en verhoogde kruispunten, zodat de auto’s trager rijden en er duidelijke fysieke link gemaakt wordt met de Nieuwstaat en de voetgangerszone. Of we maken van de Adophe Maxlaan een echte 21ste eeuwse groene boulevard en leggen de gehele straat als 1 plateau aan, waar enkel lokaal verkeer en leveranciers zijn toegelaten en waar voetgangers en fietsers voorrang hebben op het gehele wegdek.
 
Een ding is zeker: de huidige plannen zijn gemorrel in de marge. Bewoners, bezoekers, fietsers en Adolphe Max verdienen beter.
 
Het project zoals voorgesteld door de stad: www.brussel.be/adolphemax 

Logo-change-brussels-B-NoBG.png