Maatregelen tegen leegstand

De leegstandtaks moet absoluut behouden worden, maar de Stad moet ook meer stimulerende maatregelen inzetten om leegstand tegen te gaan. Het gaat hierbij om maatregelen die de vraag naar ruimte verbinden met het (leegstaand) aanbod.
Enkele voorbeelden: 
-    Voordelen voor private eigenaars die hun leegstand publiek toegankelijk maken op voorwaarde dat het uitgespaarde belastinggeld geïnvesteerd wordt in de renovatie van het pand
-    Vrijstellingen voor eigenaars die hun pand ter beschikking stellen van goede doelen/non-profit organisaties
-    Vaker gebruik maken van de openbaar beheerrecht procedure (inbeslagname van een eigendom dat al lang leeg, dit opknappen, het verhuren als sociale woning. Eens de investering terugbetaald keert het terug naar de eigenaar)

Logo-change-brussels-B-NoBG.png