Loket van de tussentijd

De tijd tussen de vaststelling van leegstand en de uiteindelijke herbestemming kan jaren aanslepen. Deze ‘tussentijd’ moet zo goed mogelijk benut worden. De Stad moet het tijdelijk gebruiken van leegstand zo veel mogelijk stimuleren. Leegstand verschaft ruimte voor experiment en kan een voedingsbodem zijn voor innovatieve en artistieke projecten. Daarenboven kunnen tijdelijke bezettingen ingezet worden om een mogelijke toekomstfunctie te testen. De Stad richt een “loket van de tussentijd” op, dat initiatiefnemers begeleidt bij het opzetten van tijdelijke projecten.

Logo-change-brussels-B-NoBG.png