Geen parking op straat voor bezoekers in Vijfhoek

Veilige en gratis fietsstallingen

Openbare ruimte babyproof

Een kiosk in
elk park

Wijkbudgetten

Wijkbudgetten

Wijkbudgetten

Entrepots openstellen voor sport

Toerisme dat rekening houdt met bewoners

Logo-change-brussels-B-NoBG.png