Wijken in Laken verbinden

Aan het programma van Change.Brussels hebben vele geëngageerde Lakenaars meegewerkt. Hieronder vinden jullie een aantal voorstellen die ‘typisch Laken’ zijn. Onze ideeën om de netheid en veiligheid in Laken te verbeteren en er voor te zorgen dat wonen hier betaalbaar blijft, vind je niet terug in dit document, maar in ons algemeen programma. 

 

Reconnect Laken 
Een ‘groene as’ creëren die de vele parken en markante plekken in Laken met elkaar verbindt; een as waar het zonder onderbreking aangenaam en veilig fietsen en wandelen is en waar men zo min mogelijk auto’s tegenkomt. De ‘groene as’ start via het Sainctelette plein (link naar de voetgangerszone in het centrum en met KANAL) en heeft twee armen: één loopt tot aan de Japanse toren, de andere via de Leopold 2 laan tot aan het pocketpark Koninklijke Halte aan het kanaal.
Hoe? Door de ‘missing links’, de gaten op deze as op te vullen. Meer precies:

 • Veilige fietsinfrastructuur en veilige oversteekplaatsen over de hele as.

 • Het verkeer vertragen op de drukke grote lanen door er rotondes aan te leggen. Van deze rotondes maken we kleine parkjes met bomen, bankjes en beelden. 

 • Een ‘groene weg’ creëren vanaf metro-uitgang Bockstael door het eerste stuk van de Kunstenaarsstraat, door het (nu gesloten) parkje/over de vijver van het Prins Karelplantsoen, recht de Draps Domstraat in en met doorgang over de (nu gesloten) Donderberg naar de site van de (nu gesloten) oude kweekserres. Zo loopt het verder naar de Tuinen van de Bloemist en andere parken (zie studie Brussel stedenbouw en erfgoed)

 • Een passerelle plaatsen die het smalle einde van het (toekomstige) laatste stuk van het Tour & Taxis park verbindt met de Laneaustraat (en zo door naar het Bockstaelplein).

 • Voetgangers en fietsverbindingen langs de treinlijn L50  tot aan het kanaal (zie studie fietsinfrastructuur wijkcontract Bockstael)

 • Het stuk van het Koninklijk paleis dat grenst aan het pocketpark Koninklijke halte (het treinstationnetje van de Koning) openstellen voor het publiek.

 • Een voetgangers/fietsbrug over het kanaal plaatsen ter hoogte van pocketpark Koninklijke halte (verbinding met het Zennepark).

 

Geef de Lakense pleinen terug aan de bewoners
Maak van het pleintje voor de Onze Lieve Vrouw Kerk een echte parvis. Evenementen zoals het feest van de soep en de zondagochtendmark tonen het potentieel van deze plek aan. Met enkele eenvoudige maatregelen kunnen we het potentieel van dit pleintje al sterk vergroten: we laten het verkeer niet meer rond de parvis rijden, maar in twee richtingen over het huidige eenrichtingsbaanvak en remmen het af met snelheidsdrempels. Met hoge planten en hekjes schermen we de drukke kant aan de Koniginnelaan af, wat de parvis veel gezelliger en rustiger zou maken. De prachtige fontein verdient het om altijd te werken! Als de renovatie van het oud station klaar is en het Annie Cordy parkje errond heraangelegd, wordt dit een echte trekpleister. 

 

Maak van het Bockstaelplein terug een echt plein: autovrij, gezellig en geanimeerd. De auto’s maken plaats voor een kiosk, bankjes, groen en betere verlichting. Met sfeerverlichting zetten we het patrimonium errond in de verf. Een duidelijke, veilige oversteekplaats maakt de link met Marie-Christinastraat. 
 

 

Mobiliteit: gedaan met ‘straatracers’ en parkeerfrustraties
Er zijn de afgelopen jaren te veel verkeersongevallen geweest in Laken. Deze zijn meestal te wijten aan overdreven snelheid. Op verschillende plekken in Laken wordt er ‘geraced’. De politie moet hier niet alleen heel streng tegen optreden, er moet ook geïnvesteerd worden in veilige verkeersinfrastructuur : verkeersdrempels, verhoogde fietspaden, versmald wegdek, veilige, leesbare oversteekplaatsen. Heel Laken moet een zone 30 worden, de omgeving rond de vele scholen een ‘schoolstraat’, wat ook goed is voor de luchtkwaliteit.

 

Parking C moet tijdens de dag een overstapparking worden, en ’s nachts de plek om bussen, trucks en camionettes te parkeren. Net zoals in Schaarbeek moet er een verbod komen voor bussen en camionettes om in blauwe zone te parkeren, want ze nemen te veel plaats in.
 

Wij onderzoeken waar er buurtparkings moeten worden gebouwd om de parkeerdruk te minderen, bijvoorbeeld rond het Bockstaelplein samen met het Gewestelijke Parkeeragentschap. We stellen ’s avonds en in het weekend leegstaande bedrijfsparkings en terreinen open (bijvoorbeeld Parking C) waar bussen, vrachtwagens en grote bestelwagens zich moeten parkeren (ze mogen niet meer op straat).

 

Autodelen stimuleren. Vandaag is enkel Cambio actief in Laken, Drive now en Zip Car nog niet. 
 

Het Bockstael treinstation heeft een enorm potentieel: er is een directe, snelle verbinding naar Schuman, maar nu stopt er maar 1 trein per uur. Als we meer mensen willen overtuigen om de trein te nemen, moeten we bij de NMBS aandringen om het treinstation te renoveren en de frequentie van Lijn 50A te verhogen 
 

Laken: the new place to be
Laken toeristisch op de kaart zetten. Elke toerist zou een nachtje langer in Brussel moeten blijven omdat hij een dag in Laken wil doorbrengen. De ‘groene as’ waarover we hierboven spraken heeft een enorm toeristisch potentieel, want die loopt langs heel wat Lakens patrimonium. Dit stukje Brussel verdient een betere toeristische signalisatie en promotie. De lokale jeugd kan hierbij helpen: we leiden hen op tot trotse toeristische gidsen.

 

Het Lakens patrimonium mag gezien worden! De Koninklijke serres en het atelier van beeldhouwer Ernest Salu zouden vaker open moeten zijn voor het publiek; de Japanse toren en het Chinees paviljoen verdienen een grondige renovatie. Een bezoekje aan het Lakens patrimonium zou gratis moeten zijn voor alle Lakenaars (serres, planetarium, Atomium, Mini Europa, etc). 
 

De stad moet meer culturele activiteiten in Laken organiseren, en wat minder in het centrum. Bijv. concerten, cinema in open lucht, artiestenparcours, …
 

In onze winkelstraten actief werken aan een grotere variatie in het winkelaanbod en ten allen tijde leegstand vermijden (bijv. met pop-ups in leegstaande panden). Van de Fransmanstraat onze ‘culinaire straat’ maken met specialiteiten van over heel de wereld. 
 

Wie in Laken –eindelijk- een laagdrempelig café opent met lekkere koffie en een gezonde lunch gaat vele Lakenaars blij maken. 


Infrastructuur: heel veel mogelijkheden
Laken heeft al veel scholen, maar toch vinden nog heel wat ouders geen plek voor hun kinderen. Er is nood aan extra scholen (en huiswerkklasen), zeker als men rekening houdt met de extra woningen die gebouwd zullen worden (NEO, Tivoli, T&T). De Europese school kan haar (sport)infrastructuur na de schooluren openstellen voor de buurt.

 

De voormalige wijkantenne op de Bockstael 166 heeft het potentieel om uit te groeien tot een echte ‘maison des associations’.
 

Kiosken in alle Lakense parken (met drankjes, toiletten en lockers voor de joggers)!
 

AU BORD de l’EAU aan het monument van de Arbeid is een topinitiatief en verdient het om structureel verankerd te worden. Het is ook de ideale plek voor een badboot in het kanaal.

 

Het monumentale Byrrh-gebouw in Laken wordt dan toch gerenoveerd en omgebouwd tot bedrijvencentrum. Een goede zaak! Het moet een open huis worden met bij voorkeur economische activiteiten die opgestart worden door Lakenaars en/of die inspelen op behoeftes van de Lakense bevolking (brood, biomarkt, …). Ook een codeerschool zou er absoluut op zijn plaats zitten. 
 

NEO: de ontwikkeling van de Heyzelsite is een cruciaal dossier voor Laken 
We zijn voorstander van

 • een verdichting van de site aan de noordzijde (extra bewoning, het groeperen van het ‘rommeltje’ aan functies);

 • meer en betere sportinfrastructuur;

 • de uitbreiding van het Vereggatpark;

 • de creatie van een groene toegang tot de parken ter hoogte van oude politiekantoor op de Houba Destrooperlaan;

 • de afschaffing van het doorgaand verkeer en van het parkeren aan het Atomium;

 • de enorme investeringen in openbaar vervoer.

We hebben onze bedenkingen bij:

 • het shoppingcenter: veel te groot;

 • de mobiliteitsimpact: vele bezoekers gaan met de auto blijven komen en de Ring zit nu al ‘vast’;

 • het gebrek aan investeringen in collectieve infrastructuur (meer bepaald scholen);

 • en moest het terug op tafel komen: een rijweg voor auto’s door het Osseghempark is totaal onaanvaardbaar.
   

Een stadbestuur dat Lakenaars op één zet
Aan het budget van de Stad een hoofdstuk toevoegen dat toelaat om de investeringen van de Stad per wijk te bekijken (hoeveel gaat er naar Laken?)

 

De openingsuren en het aanbod van de administratieve antenne in Laken sterk vergroten.
 

Een burgerloket waar burgers een wijkbudget kunnen aanvragen. Het budget kan gebruikt 
orden voor wijkverfraaiing, invulling van lege ruimtes, het inrichten van een leefstraat of eender welk initiatief dat de buurt samenbrengt. We maken de procedure zo transparant en eenvoudig mogelijk. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen: de inwoners krijgen het geld voor het project plaatsvindt en moeten daarna de kosten verantwoorden. De bedragen moeten hoog genoeg zijn om er echt iets mee te kunnen aanvangen.

 

 

 

Logo-change-brussels-B-NoBG.png