Jongeren begeleiden naar opleiding en werk

De jeugdwerkloosheid in Brussel is gedaald, maar toch zijn nog bijna 25 procent van de jongeren werkloos. Een belangrijk deel van deze jongeren zijn ‘NEET’s’ = jongeren die niet werken, geen onderwijs volgen en evenmin deelnemen aan en training of opleiding. In Brussel gaat het om ongeveer 15 procent van de jongeren. Het zijn jongeren met potentieel maar met een palmares aan gemiste kansen. Hoe begeleid je hen richting werk? 

Af en toe een grote bus op een plein zetten (‘de bus de l’emploi’ die de Stad nu inzet) en verwachten dat jongeren zich spontaan komen aanbieden werkt niet. Wat wel werkt is via tussenpersonen een vertrouwensband op te bouwen met jongeren en hen stap voor stap richting werk of opleiding begeleiden. Dit vraagt tijd en energie. Met het project NXT bijvoorbeeld heeft JES vzw bemoedigende resultaten geboekt. Het is gebaseerd op een outreach-methode naar jongeren en maakt de link tussen vrije tijd, onderwijs, welzijn, werk. Deze aanpak willen we veralgemenen.

Logo-change-brussels-B-NoBG.png