Inventarisatie leegstand

De Stad heeft momenteel geen volledig overzicht van de leegstandssituatie op haar grondgebied (enkel van de woningen, niet van kantoren, entrepots, etc.). Zonder een complete inventarisatie, mist de leegstandstaks zijn efficiëntie en kan er geen globale toekomstvisie over het gebruik van stedelijke ruimte ontwikkeld worden. Deze lijst met leegstand moet openbaar worden gemaakt. De Stad en andere overheden moet transparant durven zijn over hun eigen leegstaand vastgoed (vaak behoren ze tot de slechtste leerlingen van de klas). Leegstaande overheidsgebouwen kunnen tegen een lage kost ter beschikking gesteld worden aan sociale woon-initiatieven (bijvoorbeeld Samenlevingsopbouw), om er tijdelijke woonprojecten in te ontwikkelen voor gezinnen met een laag inkomen. 

Logo-change-brussels-B-NoBG.png