Iedereen onderdak

Het OCMW wordt via het vredegerecht op de hoogte gesteld van de nakende gevallen van uithuiszettingen, en zou zichzelf veel tijd en energie kunnen besparen door hier veel krachtiger op in te spelen en te vermijden dat mensen op straat te recht komen. Stad en OCMW moeten daarnaast transitwoningen ter beschikking stellen van Brusselse vzw’s die werken volgens het ‘Housing First’-principe (integratie van erg kwetsbaarste daklozen door hen als eerste stap een woonst te geven, en vervolgens intens te begeleiden)

Logo-change-brussels-B-NoBG.png