Onze filosofie

Change.Brussels is een burgerplatform dat inwoners verzamelt die de toekomst van deze stad in handen willen nemen. We willen ons niet beperken tot louter discuteren, maar onze ideeën ook uitvoeren. Daarom doen we mee aan de verkiezingen.
De afgelopen maanden hebben in totaal zo’n 60 mensen mee nagedacht over een programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is nog maar het begin: we zijn permanent op zoek naar nieuwe mensen en ideeën. 


Wat zijn de basisprincipes van Change.Brussels?

 • We vertrekken van het idee dat iedereen in staat is om aan politiek te doen, wat ook hun gender, leeftijd, achtergrond, status, kennis of beschikbare tijd is. 

 • We hopen dat deze aanpak leidt tot een nieuwe vorm van collectieve identiteit of gemeenschap, die niet gebaseerd is op nationaliteit of etniciteit, maar op gedeelde woonplaats en het samen ‘in handen nemen’ van de stad. Dit is erg belangrijk in een kosmopolitische stad als Brussel, waar bijna iedereen van elders komt.

 • We werken pragmatisch en resultaatgericht: in tijden waar elke vraag tot verandering wordt doodgeslagen met ‘er is geen alternatief’, willen we aantonen dat het wel degelijk mogelijk is om de dingen anders aan te pakken, door het op lokaal niveau gewoon te doen. 

 • We zijn ervan overtuigd dat het nodig is om aan lokale verkiezingen deel te nemen om structureel iets te veranderen aan de manier waarop onze steden geleid worden en om het (gebroken) vertrouwen tussen inwoners en beleidsmakers te herstellen.

 

Hoe ziet ons ideaal participatiemodel eruit?

 • 50 % van het investeringsbudget van de Stad Brussel (170M in 2018) moet een burgerbegroting worden en verdeeld in samenspraak met de inwoners. 

 • De beslissingen van het College en de Gemeenteraad moeten een vertolking zijn van wat er in de verschillende wijken van Brussel leeft. Hiervoor zetten we een fijnmazig participatienetwerk op met volgende onderdelen:

  • Participatiepunten in de wijken: vaste locaties in de stad waar inwoners geïnformeerd worden en hun mening kunnen geven over lokale onderwerpen.

  • Participatiegroepen: tijdelijke overlegorganen voor grotere, concrete dossiers.

  • Visiegroepen: langlopende stadsbrede fora voor langlopende dossiers.

  • Alles wordt begeleid door ‘facilitatoren’: gemeenteraadsleden of vrijwilligers die de participatie mogelijk maken, maar niet inhoudelijk sturen.

  • College en Gemeenteraad beslissen op basis van het resultaat van de verschillende participatieprocessen.

 

Hoe zien wij participatie?

 • Het participatieproces mag geen bezigheidstherapie (“windowdressing”) zijn, maar wel een natuurlijke vertolking, het naar ‘boven’ brengen van de opvattingen van inwoners en organisaties. De uitkomst moet gerespecteerd worden.

 • Mensen moeten van bij het begin bij het beleid betrokken worden (wat willen we?) en niet enkel in de uitvoerende fase (hoe moet het er uit zien?).

 • We werken met een methodologie die bij interne discussie eerder streeft naar ‘consent’ (is het voor jou aanvaardbaar?) dan stemming.

 • Alle Brusselaars moeten aangesproken worden (representativiteit).

 • De nodige tools en kennis moeten aangereikt worden zodat mensen in staat zijn zich een geïnformeerde mening te vormen.

 • We werken hecht samen met ‘experten’: relevant onderzoek moet gedeeld en in beschouwing worden genomen. Indien nodig worden impactanalyses uitgevoerd

 

Ook als Change.Brussels geen deel uitmaakt van de meerderheid, zetten we een gelijkaardig participatief systeem op.

Logo-change-brussels-B-NoBG.png