Filippo Orlando

Ik woon in de Sint-Katelijne buurt.

Ik ben geboren en getogen in Toscane, Italië.

Na mijn studies Politieke Wetenschappen in Firenze, heb ik in Parijs en Londen een master in Europees beleid behaald. In het kader van die master kwam ik in 2005 in Brussel terecht als stagiair. Ik werd verliefd op deze stad, die mijn ‘thuis’ werd en ben er nooit meer weggegaan!

Vandaag ben ik account manager voor een Belgische multinational die adviseert over economie en beleid. 

Ik ben lid van de Italiaanse Democratische Partij. 

Sinds kort heb ik besloten om mij te engageren in de Brusselse politiek. Ik denk dat het fundamenteel is dat iedereen in Brussel, ook de niet-Belgen, interesse tonen en verantwoordelijkheid nemen in de stad. Als onderdeel hiervan ben ik nu kandidaat op de lijst van Change Brussels.
 

Mijn prioriteiten voor Brussel zijn: 

 • Alle Brusselse scholen zouden de plaats moeten zijn waar diversiteit, inclusie en samenleven als kernwaarden worden onderwezen. Deze inspanning moet worden voortgezet met specifieke initiatieven van maatschappelijke organisaties en verenigingen.

 • Meertaligheid als culturele identiteit moet worden verbeterd, met het doel van drietalige taalvaardigheid (Frans, Nederlands en Engels) bij het afstuderen voor alle studenten. Dit moet gebeuren door de uitwisseling van docenten met native speakers en de immersie-methode.

 • De meertalige aanpak moet ook de norm worden in de organisatie van de Brusselse administratie. Engels moet geleidelijk zijn plaats vinden als gesproken taal bij de diensten van de gemeente, en alle belangrijke informatie online en offline moet ook beschikbaar zijn in het Engels.

 • De veiligheid van kwetsbare minderheden moet worden gegarandeerd door de aanwezigheid van de politie op straat te versterken om aanstoot en intimidatie te voorkomen.

 • De stad moet een samenhangend beleid van stadsplanning voeren en regels voor particuliere ondernemingen vastleggen om ervoor te zorgen dat elke wijk de juiste mix van sociale woningen, hogere inkomenseenheden, groene en openbare ruimten heeft, volledig geïntegreerd in aangename en hoogwaardige projecten. Er zijn optimale werkwijzen in Europa waar dit wordt toegepast. Laten we dit bestuderen en toepassen.

 • Om administratieve eenvoud te bereiken, kan en moet de gemeente echter de samenwerking met het Gewest verbeteren, in alle competenties die zij delen, zelfs als dit betekent dat bevoegdheden naar een “hoger” niveau moeten gaan of dat tussenkomst van andere overheden vermeden moet worden.

 • Daarnaast moet de samenwerking met de andere 18 gemeenten krachtig worden voortgezet, zodat de antwoorden in een breder stedelijk perspectief coherent zijn en efficiëntere en meer geïntegreerde administratieve procedures worden bedacht, ook door het uitwisselen van beste werkmethoden.. Deze samenwerking met de regio en andere gemeenten moet hand in hand gaan met een algemene en gecoördineerde digitalisering van procedures en registers.

 • Voor een  beter stadsbeleid te voeren, hebben we een transparanter, competitiever en alomvattend proces voor openbare aanbestedingen nodig, om de beste competenties en talenten aan te trekken en de beste kwaliteit / prijs te garanderen. Alle projecten, boven een bepaalde omvang, publiek of privaat, moeten vanaf de reflectiefase op één website worden gepubliceerd.

 • Meer samenwerking met de regio om de samenhang te vergroten, inclusief regelmatige samenwerking met de “bouwmeester” (een regionale actor die de kwaliteit van publieke stadsprojecten moet waarborgen).

 • De “Vijfhoek” mist groene ruimtes. De stad moet projecten vastleggen om ze in het centrum te creëren.

 • De stad moet haar erfgoed en stedelijk weefsel beter beschermen door een inventaris op te maken van interessante locaties die verder gaan dan het concept van "geklasseerde" gebouwen, tegengaan van speculatie en in veel gevallen renovatie en herwaardering verkiezen boven slopen.
   

Logo-change-brussels-B-NoBG.png