Dries Verhaeghe

Beste Brusselaar, 
Ik ben kandidaat voor de lijst Change.Brussels voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Je vindt me op plaats 30.   

Ik woon tussen de Nieuwstraat en het Martelarenplein. De uitdagingen waar mijn buurt mee kampt zijn uitdagingen voor de hele stad. Dit zijn: 

  1. Openbare netheid – Door wildplassen hangt op tal van plaatsen een doordringende urinegeur; Ik wil het wildplassen tegengaan door GAS-boetes van de wijkagenten en de installatie van sanitaire voorzieningen voor mannen en vrouwen; 

  2. Daklozen – Naar schatting slapen in onze wijk elke nacht 50 à 60 personen in de open lucht; Kinderen van daklozen moeten naar scholen toegeleid worden. Ik wil duurzame oplossingen in de strijd tegen dakloosheid. De noodoplossingen als nacht- en winteropvang van de SamuSocial werken niet. Ik wil inzetten op “housing first”. Daarbij krijgt de dakloze een dak boven het hoofd en intensieve begeleiding. Het slaagpercentage bedraagt 80%. 

  3. Groen in de wijk – Onze wijk en zijn bewoners snakken naar meer groen; 

  4. Leegstand – Tal van gebouwen in onze wijk staan al jaren leeg;Ik wil wonen in een groene wijk. De openbare ruimte in onze wijk moet slimmer ingedeeld worden en meer groen krijgen. De mogelijkheid om een park van een hectare op het dak van de Inno te realiseren, moet onderzocht worden. Ik wil dat de leegstaande panden (vb. Odisee in Zandstraat en leegstaand hotel op Martelarenplein) in onze wijk gebruikt worden voor tijdelijke invulling voor artistieke, culturele of sociale noden. 
     

Intussen woon ik bijna 20 jaar in Brussel Stad. Ik studeerde rechten en ben zaakvoerder van een dienstenchequebedrijf. Met mijn bedrijf zet ik me in voor de tewerkstelling van laaggeschoolde werknemers. Verder ijver ik voor een aangename en leefbare stad en ben ik een gedreven fietser. Brussel is een fijne plek om te wonen en werken en met uw steun wil ik me engageren om het nog beter te maken.  

 

 

Logo-change-brussels-B-NoBG.png