Betere mix in handelszaken

De Stad verleent vergunningen en bezit zelf heel wat winkelpanden, maar gaat daar onvoldoende ‘sturend’ mee om. We zorgen voor een duidelijke visie per wijk en een betere mix in het type handel. Handel en economie worden, zeker binnen de Vijfhoek, voor een groot deel gedragen door het toerisme; maar het is de taak van de Stad erover te waken dat economie ook ten dienste van haar inwoners staat. In die zin is het belangrijk dat de aanwezigheid van nuttige handelszaken (de bakker, de beenhouwer, …) aangemoedigd wordt. Dit geldt ook voor wijken die een minder commercieel karakter hebben, zoals Neder-Over-Heembeek, Haren en Laken. Nachtwinkels hebben zowel een commerciële als een sociale functie (een laagdrempelige manier voor nieuwkomers om een inkomen te verwerven), maar het aantal nachtwinkels per buurt moet gemonitord en, indien nodig, beperkt worden. 

Logo-change-brussels-B-NoBG.png